Mill Solutions and Technologies AB

Om oss på MISTAB

Mill Solutions and Technologies AB, MISTAB, är ett svenskt ingenjörs företag med stor erfarenhet av miljö- och energitekniska leveranser för krävande applikationer till kunder inom varierande processindustrier.
Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik med världen som arbetsfält.

Vi designar och levererar kompletta system för effektiv värmeväxling, kondensering, skrubbning och konditionering av de flesta industriella gaser, destillations- och strippersystem för de flesta industriellt förekommande ämnen och föreningar. Vi erbjuder även system för oxidering av vitlut, både atmosfäriska och trycksatta. Vi utformar också anpassade pump- och rörsystem för optimal funktion i nämnda system.

För optimal prestanda och funktion designas våra systemlösningar och leveranser i nära samarbete med beställaren samtidigt som vi har ett exklusivt samarbete med erfaren expertis från Eurocon Engineering AB och Process Engineering i Ovik AB. Vi samarbetar även med ett antal verkstäder som genom sitt engagemang och modern teknologi tillverkar avancerad processutrustning. Detta garanterar att designen av våra process och leverans-lösningar blir för kunden både kostnadseffektiv och kundspecifik.

Våra kundspecifika lösningar grundar sig uteslutande på studier, utförda av erkänt duktiga processingenjörer, och därmed kan vi erbjuda lösningar som är kund unika.

Även om pappers- och massaindustrin är vår huvudmarknad, har vi även god erfarenhet av leveranser till annan industri såsom kraftvärme- och mineralindustrin.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Våra samarbetspartners

Peo ABEurocon