Mill Solutions and Technologies AB

Nyheter

Utökad kapacitet i befintlig vitlutsoxidation vid ett mellan Svenskt Sulfatmassabruk
dec 21, 2020 | MISTAB har fått uppdraget att uppgradera en befintlig vitlutsoxidation för utökad kapacitet av oxiderad vitlut.Uppgraderingen består i design, tillverkning, leverans och montage av utrustning, för att uppnå en ökad reaktionsvolym samt ett större  luftflöde. Uppdraget har slutförts i samarbete med PEO AB, Eurocon och ÖMV.Vi tackar för förtroendet.

Värmeväxlarsystem till ett Nordiskt Sulfatmassabruk
maj 19, 2019 | MISTAB har fått förtroendet att leverera en värmeväxlarlösning till ett Nordiskt Sulfatmassabruk. Lösningen innebär att kunden får en med avseende på process och miljö effektiv lösning. En lösning designad från de verkliga behov som kundens process ställer på värmeväxlarkonceptet med ett samtidigt fokus på att lösa ett miljö relaterat problem.I detta fall var vi tvungna att ta hänsyn till en utsatt position ur miljösynpunkt samtidigt som en redundans var önskvärd. Detta löste vi genom en ytterst processnära design.MISTAB tackar för förtroendet.
Örnsköldsvik 190502

MISTAB startar MISTAB Innovation AB!
apr 30, 2019 | MISTAB startar tillsammans med Åviken Engineering AB ett Innovationsbolag. Vi avser att tillsamman utveckla innovativa lösningar för processindustrin som i förlängningen skall resultera i kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

Inkoppling av tank för orent kondensat till befintligt starkgassystem
aug 10, 2017 | MISTAB har fått förtroendet att deltaga i Miljöförbättrande åtgärder vid ett sulfatbruk i Mellansverige. MISTAB kommer att leverera en hydraulisk säkerhetsventil samt en förstärkning av en cistern för orent kondensat. Investeringen innebär att cisternen för orent kondensat kommer att kunna anslutas till brukets befintliga system för uppsamling av starka gaser och i förlängningen sänka utsläppen av illaluktande och svavelhaltiga gaser.Leveransen sker i samarbete med PEOAB, Eurocon samt ÖMV. För ytterligare information kontakta vår VD Peo Sjögren på 070-246 69 80.

Leverans av Terpentinkondensor och Lutfälla för ett Svenskt Batchkokeri
maj 16, 2017 |
Idag levereras en Terpentinkondensor med tillhörande Lutfälla från ÖMVs verkstad i Örnsköldsvik, för vidare transport och installation i ett Batchkokeri hos en Svensk kund. Systemlösningen att installera en Terpentinkondensor och Lutfälla är framtagen i nära samarbete med Eurocons och Peo ABs ingenjörer. MISTAB tackar för förtroendet till denna leverans.

MISTAB inleder samarbete med Eurocon Engineering AB
apr 19, 2017 | MISTAB vill härmed informera att vi inleder ett samarbete med Eurocon Engineering AB.

Läs mer

MISTAB inleder samarbete med PEOAB
nov 14, 2016 | MISTAB har med glädje inlett ett samarbete med Örnsköldsviksföretaget PEOAB.

Läs mer