Mill Solutions and Technologies AB

Välkommen till MISTAB

Mill Solutions and Technologies AB är ett svenskt ingenjörsföretag med stor erfarenhet av miljö- och energitekniska leveranser för krävande applikationer till kunder inom varierande processindustrier.

Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik med världen som arbetsfält.

Nyheter

Utökad kapacitet i befintlig vitlutsoxidation vid Iggesunds Bruk.

MISTAB har slutfört montage och driftsättning av den egendesignade ombyggnaden av vitlutsoxidationen vid Iggesunds Bruk. Installationen genomfördes i två steg,  under v. 45 2020 installerades ett nytt luftregister och reaktorn modifierades. Under vecka 40 – 2021 installerades en ny blåsmaskin.
 
Installationen har resulterat i ökad oxidationskapacitet och förbättrad kvalitet på den oxiderade vitluten.
 
Projektet har genomförts i samarbete med PEOAB, Eurocon och ÖMV.


Vår samlade kunskap och erfarenhet bidrar med kostnadseffektiva och miljöanpassade lösningar för en hållbar framtid inom olika industrisegement.

Våra lösningar är kundspecifika och grundar sig uteslutande på studier hos varje enskild kund.