Mill Solutions and Technologies AB

Välkommen till MISTAB

Mill Solutions and Technologies AB är ett svenskt ingenjörsföretag med stor erfarenhet av miljö- och energitekniska leveranser för krävande applikationer till kunder inom varierande processindustrier.

Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik med världen som arbetsfält.

Nyheter

Utökad kapacitet i befintlig vitlutsoxidation vid ett mellan Svenskt Sulfatmassabruk

MISTAB har fått uppdraget att uppgradera en befintlig vitlutsoxidation för utökad kapacitet av oxiderad vitlut.

Uppgraderingen består i design, tillverkning, leverans och montage av utrustning, för att uppnå en ökad reaktionsvolym samt ett större  luftflöde. Uppdraget har slutförts i samarbete med PEO AB, Eurocon och ÖMV.

Vi tackar för förtroendet.
Vår samlade kunskap och erfarenhet bidrar med kostnadseffektiva och miljöanpassade lösningar för en hållbar framtid inom olika industrisegement.

Våra lösningar är kundspecifika och grundar sig uteslutande på studier hos varje enskild kund.